​AMARUS is één van de weinige gespecialiseerde re-integratiebureaus met een jarenlange ervaring op het gebied van het coachen en het begeleiden van mensen met ADHD, ADD en/of Autisme op weg naar werk. Ook mensen met ADHD, ADD en Autisme die hoger opgeleid zijn kunnen bij ons terecht. Wij vinden het een uitdaging om afgestudeerde academici, promovendi of ervaren werkers op universitair niveau met onder andere ADHD, ADD of Autisme met succes te begeleiden.

Wij van AMARUS zijn er trots op dat :

  • het slagingspercentage van cliënten, die werk vinden door de begeleiding van AMARUS, tweemaal zo hoog is (40%) dan het gemiddelde in de markt;
  • het slagingspercentage mensen met de ZMP (Zeer Moeilijk Plaatsbaar) status, 3,5 maal zo hoog is dan de norm van het UWV;
  • 73% van de cliënten na een sollicitatietraining werd aangenomen.

Positief vanuit de mens

Wij bij AMARUS denken niet vanuit een wereld van problemen en onmogelijkheden. Ons gespecialiseerde team ziet het juist als haar taak om samen met jou en - je werkgever- te kijken naar wat jou zo uniek maakt.

Persoonlijke aandacht

AMARUS besteedt zeer veel tijd aan de persoonlijke begeleiding op de werkvloer. Immers, wij begrijpen maar al te goed dat, na een dag van tegenslagen en misverstanden op de werkvloer, de stress niet ophoudt als je thuis komt.

Coaching & Training

AMARUS deelt graag in haar kennis en know-how door middel van coaching en training met als doel de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de werknemer(s) te bevorderen.

Maatwerk

AMARUS biedt tevens het Persoonlijk Intensief Traject (PIT) aan voor mensen die door omstandigheden niet op korte termijn aan de slag kunnen.

Maar natuurlijk bieden wij onze vakkennis ook aan voor de meer reguliere re-integratie op de arbeidsmarkt.